1. Powierzchnia użytkowa (m2) wartość do dwóch miejsc po przecinku

  2. Rok oddania do użytku

  3. Wentylacja
  Proszę wskazać jakie

  4. System ogrzewania

  Proszę wskazać jakie

  5. Źródło ciepła

  Proszę wskazać jakie

  6. Źródło ciepłej wody

  Proszę wskazać jakie

  7. Inne dodatkowe źródła energii

  Proszę opisać szczegóły

  8. Zdjęcie budynku

  9. Okna

  Ilość sztuk Rok

  Ilość sztuk Rok

  Ilość sztuk Rok

  10. Uproszczony rzut lokalu/budynku

  11.Dodatkowe systemy sterowania (inteligentne sterowanie itp.)

  12. Grubość styropianu ścian zewnętrznych (cm)

  13. wysokość pomieszczeń (cm)

  14. Termomodernizacja
  TAKNIE

  Rok

  15.Kondygnacje


  16.E-mail

  17.Numer telefonu

  18.Ulica

  19.Kod pocztowy

  20.Miejscowość