Obsługa inwestycji

Inwestycje komercyjne

 • analiza nieruchomości pod kątem możliwości zabudowy wg. preferencji inwestora, oszacowanie ryzyka oraz potencjalnych zagrożeń związanych z planowaną inwestycją.
 • analizy nieruchomości pod kątem rentowności inwestycji.
 • koncepcje zabudowy, analizy chłonności.
 • ocena ryzyka inwestycyjnego.
 • koordynacja przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę.
 • sprawowanie zastępstwa inwestorskiego.
 • pozyskiwania nieruchomości pod cele inwestycyjne w oparciu o zadane parametry.
 • analiza możliwości aranżacji istniejących budynków/mieszkań pod kątem przebudowy i dostosowania ich do docelowych potrzeb.
 • sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji projektowych pod kątem poprawności wykonania (WT, PB, PPOŻ itd.), przyjętych rozwiązań i ich optymalizacji.
 • współpraca w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych (deweloperskich, handlowych, usługowych) od zakupu działki do przeniesienia własności.
 • przygotowanie umów z wykonawcami.
 • analiza umów z wykonawcami.
 • uproszczone kosztorysy inwestorskie
 • przygotowanie inwestycji i sprzedaży (wykonanie kart mieszkań, wizualizacji, materiałów sprzedażowych)
 • przygotowanie i analiza umów deweloperskich pod kątem praktycznym realizacji inwestycji
 • nadzory inwestorskie
 • odbiory poszczególnych etapów robót budowlanych oraz budowy
 • odbiory części wspólnych
 • przekazywanie mieszkań klientom
 • ocena zasadności reklamacji i rozwiązań
 • skompletujemy dokumenty do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz uzyskamy pozwolenie na użytkowanie 

Inwestycje indywidualne

 • pozyskiwania nieruchomości w oparciu o zadane parametry.
 • analiza nieruchomości pod kątem możliwości zabudowy według preferencji inwestora
 • opracowanie koncepcji zabudowy
 • koordynacja przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy, warunków przyłączeniowych, umów przyłączeniowych.
 • koordynacja projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
 • ocena przyjętych rozwiązań projektowych pod kątem eksploatacyjnym oraz kosztowym
 • pomożemy wybrać firmę wykonawczą oraz dopilnujemy podpisania właściwych umów z wykonawcami.
 • zweryfikujemy stawki za poszczególne roboty oraz podpowiemy na co zwrócić uwagę
 • zastąpimy inwestora w nadzorowaniu i pilnowaniu kosztów budowy – nadzory inwestorskie
 • odbiory poszczególnych etapów robót budowlanych oraz budowy
 • zakończenie budowy oraz kompletowanie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego